15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken (webinar on demand)

15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken (webinar on demand)
121,00 € 121.0 EUR
Verkoop eindigt op 19-08-2023
Hvh

BESCHRIJVING

De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat is ondertussen 15 jaar oud. Veel knelpunten zijn ondertussen uitgeklaard door het Hof van Cassatie. Andere vraagstukken blijven vooralsnog tot discussie aanleiding geven. In dit webinar wordt een stand van zaken gegeven over de rechtsplegingsvergoeding aan de hand van de meest recente (cassatie)rechtspraak en casusvoorbeelden. Er zal worden stilgestaan bij een aantal hete hangijzers, zoals de toepassing in meerpartijengeschillen en de begroting van de rechtsplegingsvergoeding. 

SPREKERProf. dr. Stefaan Voet studeerde rechten aan de UGent (2001). In 2011 promoveerde hij op het thema van collectief procederen. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2014 de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht uitgegeven door de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.
Sinds 2015 is hij hoofddocent gerechtelijk recht aan de KU Leuven en gastprofessor aan de UHasselt.
Hij is ook plaatsvervangend vrederechter over het derde kanton in Brugge en voorzitter van het toezichtcomité van de Ombudsman voor de Handel.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tenlasteneming toegekend

PRIJS
100 EUR (excl. btw)

Dit webinar (1 uur) is beschikbaar on demand.
Datum & Tijd
vrijdag

12 mei 2023

Start - 08:00 vrijdag

11 augustus 2023

Einde - 17:55 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99