Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

Inschrijven

BESCHRIJVING
Een car policy is een nuttig instrument voor elke onderneming die haar werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Niet enkel om de praktische kant van een bedrijfswagen te regelen, maar ook om concreet antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk dat de laatste jaren steeds acuter wordt. In dit webinar worden de belangrijkste aandachtspunten op een praktijkgerichte wijze onder de loep genomen. Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo suggereren telkens oplossingen om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen.


Elke deelnemer ontvangt het boek Alternatieve verloning 2022. Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren? (840 p.) van Nathalie Wellemans, Legal Advisor Senior bij Group S Sociaal Secretariaat (een co-editie van LeA-uitgevers en Anthemis – september 2022). De bedrijfswagen komt in deze publicatie in bijna 100 blz. zeer uitgebreid aan bod, met tal van handige modellen.

U kunt deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.


 
DOCENTEN
Mr. Kato Aerts, advocaat-counsel Lydian
Mr. Philip De Roo, advocaat-senior associate Lydian

 
PROGRAMMA
12u30 – 14u: uiteenzetting

De volgende 15 aandachtspunten komen aan bod, met waar nodig zowel tips voor het correct opstellen van de car policy als voor het afdwingen ervan:

 • Welke clausule kan er best in de car policy opgenomen worden over het gebruik van de wagen in geval van vermindering van arbeidsprestaties?

 • Is een maximum vastleggen voor privékilometers een aan te raden clausule?

 • Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht als de werkgever meer dan één wagen of bv. ook een scooter, step of fiets ter beschikking stelt?

 • In het algemeen behoudt de werkgever zich best het recht voor om de categorie van bedrijfswagen eenzijdig te wijzigen. Kan deze wijziging evenwel worden beschouwd als een verbreking van de overeenkomst door de werkgever?

 • Ziekte en ongeval en het gebruik van de firmawagen. Indien de werknemer geen recht (meer) heeft op het loon (na de 30ste dag van ziekte, verlof zonder wedde, staking, moederschapsverlof, voltijds tijdskrediet), stellen sommige rechtbanken dat de werkgever juridisch het recht heeft de teruggave van de wagen te eisen. Hoe kun je dit correct omschrijven in de car policy?

 • Wat zijn de gevolgen voor de werkgever als een werknemer met een bedrijfswagen een misdrijf pleegt? Kan de werkgever schadevergoedingen recupereren van de werknemer en welke procedure dient daarvoor gevolgd te worden?

 • Hoe gaat een onderneming best om met de recente, strengere bestraffing van gsm-gebruik en het bijwonen van Teams-vergaderingen achter het stuur?

 • Welke bijzondere aandachtspunten zijn er als de werkgever beslist de vroegere bedrijfswagen blijvend ter beschikking te stellen van een ex-werknemer?

 • Zijn er speciale aandachtspunten als de bedrijfswagen aangepast wordt aan de specifieke noden van een werknemer?

 • Welke gevolgen zijn er als ook gezinsleden de bedrijfswagen mogen gebruiken, maar bv. rijlessen gaan volgen met die bedrijfswagen?

 • Kan de werkgever de bedrijfswagen niet aan een werknemer, maar aan een gezinslid van die werknemer toekennen?

 • Schade bij laattijdig onderhoud of miskenning van een rookverbod: hoe kan de werkgever dit vastleggen in de car policy?

 • Kan de werkgever ook via een beding in de arbeidsovereenkomst of in de car policy opnemen dat de werknemer de wagen moet poetsen?

 • Wat kan een werkgever ondernemen als de bedrijfswagen buiten de werkuren ook gebruikt wordt als taxi of voor Uber-ritten?

 • Wat kan de werkgever ondernemen als de ex-werknemer weigert de bedrijfswagen terug te brengen?

14u  – 14u30: vraagstelling

 
DOELGROEP
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding,
accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten.

 
DEELNAMEPRIJS
€195 (excl. 21% btw), incl. het boek Alternatieve verloning (september 2022, 840 p.), een co-editie van LeA Uitgevers en Anthemis ter waarde van €92.

Indien u een beroep doet op de KMO-portefeuille, hoeft u enkel het btw-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs van € 195 kunt u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 
ATTESTEN
Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
ITAA (categorie A): 2 uur
Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
IGO: aanvraag ingediendDatum & Tijd
donderdag

6 oktober 2022

12:30 14:30 Europe/Brussels
Organisator

LegalNews

+32 495 91 80 11