Is er nog nood aan deontologie voor vrije beroepen (webinar on demand) incl. boek

Deontologie en vrij ondernemerschap

Is er nog nood aan deontologie voor vrije beroepen? (webinar on demand) + boek
102,85 € 102.85 EUR
Verkoop eindigt op 06-07-2023
Hvh

BESCHRIJVING

Beoefenaars van een vrij beroep zijn ondernemers, maar tegelijk ook onderworpen aan eigen deontologische regels die door hun eigen beroepsgroep worden bepaald. Op dinsdag 13 december 2022 organiseert LeA Uitgevers een studienamiddag over dit onderwerp.
Het programma bevat drie luiken: in een eerste onderdeel zal Mr. Hugo Lamon een uiteenzetting geven over de standpunten die hij vertolkt in zijn boek, met aandacht voor een algemeen kader, van toepassing voor alle vrije beroepen. Daarna worden enkele sprekers aan het woord gelaten die specifiek inzoomen op één vrij beroep: Mr. Frank Judo (advocaten), Mr. Philippe De Jonghe (notarissen), Mr. Kristof Uytterhoeven (architecten), Prof. Sarne De Vliegher (dierenartsen) en Dr. Coralie Herijgers (artsen). In een derde deel gaan de sprekers dan in debat, onder de leiding van Mr. Peter Callens.

Zo komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

  • Hoe verhoudt de beoefenaar van een vrij beroep zich tot het Wetboek van Economisch Recht? Is een vrijberoeper een gewone ondernemer of heeft hij ook een taak van algemeen belang?

  • Zijn de begrippen waardigheid en confraterniteit nog actueel of volstaat een beperkt deontologisch kader dat waakt over de onafhankelijkheid van het beroep?

  • Zijn er grenzen aan de uitoefening van commerciële activiteiten in de marge van de kernwaarden? Kan een beoefenaar van een vrij beroep andere taken vervullen dan die waarvoor hij over een monopolie beschikt?

  • Is er ruimte voor positieve deontologie en wat betekent dat dan concreet?

PROGRAMMA

 Inleiding door Mr. Peter Callens

Hoe vrij is het vrij beroep nog? Het spanningsveld tussen vrij ondernemen en                                deontologie bij de beoefenaars  van vrije beroepen door Mr. Hugo Lamon

De advocatendeontologie en vrij ondernemen door Mr. Frank Judo

De notaris als ministerieel ambtenaar en vrij ondernemen door Mr. Philippe De Jonghe

De architect: beschermde vrij beroeper of ondernemer gevangen in en wettelijk en                                deontologisch keurslijf door Prof. dr. Kristof Uytterhoeven

De dierenarts, uitdagingen voor een beroep in verandering door Prof. dr. Sarne De Vliegher

Artsen en deontologie. Naar een moderne en kwaliteitsvolle deontologie met oog voor                               de arts als ondernemer? door Dr. Coralie HerijgersSPREKERS

Peter Callens, advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies
Hugo Lamon, advocaat balie Limburg
Frank Judo, advocaat balie Brussel en voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging
Philippe De Jonghe, notaris Oostende en voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen
Kristof Uytterhoeven, advocaat balie Antwerpen en hoofddocent KU Leuven (Faculteit Architectuur)
Sarne De Vliegher, hoofddocent UGent (Faculteit Diergeneeskunde)
Coralie Herijgers, juriste Agentschap Zorg en Gezondheid, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen en auteur van het boek Artsen en deontologie

ERKENNINGEN
 OVB: in aanvraag voor 3 punten

PRIJS
85 EUR, incl. boek, excl. btw

Hebt u het boek al, schrijf dan hier in.

Dit webinar (3 uur) is beschikbaar on demand.


Datum & Tijd
maandag

6 maart 2023

Start - 09:00 donderdag

6 juli 2023

Einde - 23:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99