Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag (webinar on demand)

Wees een dame of heer in het ontslagverkeer

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag (webinar on demand)
242,00 € 242.0 EUR
Verkoop eindigt op 01-08-2023
Hvh

BESCHRIJVING

Bij elk ontslag duiken vragen op over de motieven die tot een beëindiging van de arbeidsrelatie hebben geleid. In de private sector bestaat er daaromtrent sinds 2014 de Cao nr. 109. Maar ook een ontslag van arbeidscontractanten tewerkgesteld door een publiekrechtelijke werkgever ontsnapt niet aan motiveringsvereisten.

Dit webinar beoogt een antwoord te geven op alle vragen die kunnen opkomen over ontslagredenen. Het spitst zich vooral toe op de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen in de rechtspraak of de literatuur.

Ook de vorm van het webinar is bijzonder: geen monoloog ex cathedra van één spreker, maar een groepsgesprek onder jonge, dynamische advocaten, gemodereerd door een ervaren praktijkjurist en academicus.

Professor Willy van Eeckhoutte is emeritus buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Gent en bij het Hof van Cassatie. Zijn bekendste publicaties zijn Sociaal Compendium Arbeidsrecht en het Handboek Belgisch arbeidsrecht.

Professor van Eeckhoutte gaat in dit webinar in gesprek met confraters Hannes Delagrange, Jef Michielsen, Nina Pierens eveneens advocaten verbonden aan de Gentse vestiging van het sociaalrechtelijke nichekantoor Bellaw.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommenOdoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommenOdoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Hannes DelagrangeJef Michielsen en Nina Pierens

Het webinar is opgedeeld in 3 blokken van elk veertig minuten, aangevuld met een korte evaluatie, later zoveel als gewenst te herbekijken op om het even welk geschikt moment. Zo gaan de sprekers in gesprek over het toepassingsgebied van Cao nr. 109, het recht van de ontslagen werknemer om de ontslagreden te kennen, de definitie van het kennelijk onredelijk ontslag, de bewijsregeling in geval van betwisting, de sanctieregeling …

Bij elk deel hoort een mindmap waarop de vragen terug te vinden zijn en waarop kan worden doorgeklikt naar de bronnen waarop de antwoorden in voorkomend geval steunen.

Als wie zich inschrijft voor het webinar, achteraf toch nog vragen heeft, kan hij die nog veertien dagen na bestelling van het webinar overmaken via [email protected]. Een reactie volgt binnen de drie werkdagen (let op: in het arbeidsrecht is zaterdag nog steeds een werkdag).

DOELGROEP
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten
IGO: tenlasteneming toegekend

PRIJS

200 EUR (excl. btw)

Dit webinar is beschikbaar on demand.


Datum & Tijd
woensdag

8 maart 2023

Start - 09:00 vrijdag

8 september 2023

Einde - 18:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99