Overheidsopdrachten in tijden van crisis en inflatie

INSCHRIJVEN

BESCHRIJVING

  • Op welke manier opdrachtdocumenten voor overheidsopdrachten opstellen en een offerte uitbrengen? 

  • Aanknopingspunten in de wet van 17 juni 2017 en het KB van 18 april 2017

Naar aanleiding van de publicatie van de achtste editie van Praktische commentaar (deel 1A en 1B) organiseren de auteurs van dit werk, in samenwerking met Anthemis, een colloquium dat gewijd is aan overheidsopdrachten in tijden van crisis en inflatie.

De huidige crisis zet namelijk de leveringstermijnen voor materialen en de sterk fluctuerende prijzen erg onder druk.

Hoe kunnen de aanbestedende overheden de opdrachtdocumenten het beste opstellen en op welke manier kunnen de economische actoren zich engageren zonder te veel risico te lopen door mogelijke prijsaanpassingen?

De wetgeving over overheidsopdrachten (wet 17 juni 2017 en KB 18 april 2017) bevat daarvoor de nodige aanknopingspunten.

Deze opleiding, onder voorzitterschap van Elke Van Overwaele en Francois Viseur, zal plaatsvinden in twee simultane sessies, een Franstalige en een Nederlandstalige.

De Franstalige wordt geleid door André Delvaux, Bernard de Cocqueau en François Paulus van advocatenassociatie elegis-LEB en de Nederlandstalige door Marco Schoups en Kris Lemmens van advocatenkantoor Schoups.

PROGRAMMA

Voorzitters: Elke Van Overwaele, manager juridisch departement – département juridique Embuild (voorheen Confederatie Bouw, verantwoordelijke uitgever van de Praktische commentaar) en François Viseur, advocaat bij VEGA Advocaten en deskundig proeflezer van Deel 2 van de Praktische commentaar, dat zal verschijnen in september 2023

13:00  Ontvangst van de deelnemers

13:30  Overzicht van de recente wijzigingen in de reglementering                                                    

13:50  Thema 1: documenten voor overheidsopdrachten opstellen en een offerte uitbrengen op basis                                van de wet en het koninklijk besluit: gunningscriteria, herzieningsclausule wegens                 onvoorzienbare   omstandigheden, duur van de verbintenis en hernieuwing van de offertes enz.

14:35  Vragen en antwoorden                                                                                         

14:45  Koffiepauze

15:05  Thema 2: de verantwoording van en controle op de prijzen in tijden van sterke                                prijsschommelingen:  procedure, verantwoording, waardering, motivering 

15:50       Vragen en antwoorden

16:00      Receptie

                                                                                                   

DOCUMENTATIE

 Deelnemers ontvangen de 8e editie van de Praktische commentaar (delen 1A en 1B).

Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics. Tome 1 A+B Attribution - Secteurs classiques


DEELNAMEPRIJS

  • Conferentie-inschrijving zonder boek: € 135 btw inbegrepen

  • Conferentie-inschrijving voor EMBUILD-leden of mensen die het boek al hebben gekocht: € 115 btw inbegrepen

  • Conferentie-inschrijving met boek: deel 1A (917 blz.) en 1B (809 blz.): € 372 btw inbegrepen

  • Conferentie-inschrijving voor EMBUILD-leden met boek: € 229 inbegrepen

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor  2 punten

Liberform kent een opleidingspremie toe aan advocaten die bijdragen aan de CP 336 (www.liberform.be - [email protected]) 

 

Een certificaat van deelname zal per e-mail worden toegezonden na verificatie van de daadwerkelijke aanwezigheid van de deelnemer.

 CONTACT 

Carole Verdicq
Tel.: 010/42.02.96
Email:  [email protected]


Datum & Tijd
dinsdag

28 maart 2023

13:30 16:00 Europe/Brussels
Locatie

Université Saint-Louis Bruxelles

Boulevard du Jardin Botanique 43
1000 Bruxelles
België
--Université Saint-Louis Bruxelles--
Krijg het adres
Organisator

Anthemis S.A.

+32 10 42 02 90