(Para)fiscale behandeling van vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst (webinar on demand)

(Para)fiscale behandeling van vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst (webinar on demand)
217,80 € 217.8 EUR
Verkoop eindigt op 01-08-2023
Hvh

BESCHRIJVING

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, gaat dit vaak gepaard met de betaling van een vergoeding aan de werknemer. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de opzeggingsvergoeding. Daarnaast bestaan er echter nog tal van andere vergoedingen die hun oorsprong vinden in wettelijke, contractuele en sectorale verplichtingen, of omdat de partijen het zo zijn overeen gekomen.

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en parafiscale (sociale zekerheid) behandeling van de verschillende vergoedingen waarop de werknemer aanspraak kan maken bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. 

De sprekers hebben deze vergoedingen opgedeeld in drie categorieën

  1. gewone vergoedingen (bv. opzegvergoeding);

  2. specifieke vergoedingen (bv. uitwinningsvergoeding en toepassingsvergoeding op grond             van niet-concurrentiebeding);

  3. mogelijk verschuldigde vergoedingen in het kader van een omstreden verbreking van de         arbeidsovereenkomst (bv. vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag,         werkzekerheidsvergoeding, beschermingsvergoeding en schadevergoeding wegens abusief         ontslag).

Tijdens het seminarie zullen de deelnemers een antwoord krijgen op concrete vragen:

  • Welke vergoedingen zijn al dan niet onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en welke voorwaarden moeten daarvoor eventueel vervuld worden?

  • Welke vergoedingen zijn onderworpen aan bijzondere socialezekerheidsbijdragen en welke zijn de voorwaarden daarvoor?

  • Hoe wordt elk van deze vergoedingen belast?

  • Met welke rechtsgronden moet rekening gehouden worden om te weten of een vergoeding al dan niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen of belastingen? 

Door de vele praktijkvoorbeelden en oefeningen tijdens het seminarie zullen de deelnemers na afloop de (para)fiscale behandeling van de vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst volledig onder de knie hebben.

SPREKERS

Sylvie Lacombe en Stien Keppens, Tetra Law

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommenOdoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken, fiscalisten

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten

PRIJS

180 EUR (excl. btw)

Dit webinar is beschikbaar on demand.

Beide auteurs schreven ook een boek over hetzelfde onderwerp, dat begin juni bij LeA Uitgevers zal verschijnen onder de titel Verbrekingsvergoedingen: welke (para)fiscale behandeling?. Meer info vindt u hier.


Datum & Tijd
woensdag

1 maart 2023

Start - 09:00 dinsdag

1 augustus 2023

Einde - 17:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99