CROW-colloquium: Het onteigeningsrecht geprangd tussen burgerlijk en administratief recht

Vrijdag 18 oktober 2024
Inschrijven

BESCHRIJVING

Het onteigeningsrecht blijft in constante evolutie. Maar dat geldt ook voor de wetgeving en de rechtspraak in de belendende percelen, zoals het goederenrecht, het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Dit jaar focust CROW op de manier waarop die evoluties ook het onteigeningsrecht beïnvloeden.

Op wetgevend vlak raakt de hercodificatie van het goederenrecht onder meer aan het eigendomsbegrip zelf en dus onvermijdelijk ook aan de fundamenten van het onteigeningsrecht. Het hervormde verbintenissenrecht opent bijkomende mogelijkheden inzake minnelijke onteigening.

Evoluties in de rechtspraak kunnen de proceswaarborgen van de onteigende ten goede komen en de evidente machts- en kenniskloof tussen overheid en burger verkleinen. Zo onderschreef de Raad van State recent een stelling die CROW al jaren poneert, namelijk dat ook de onteigende toegang moet hebben tot het bestand van vergelijkingspunten om de billijkheid van de aangeboden onteigeningsvergoeding te kunnen beoordelen. Welke andere verrassingen zou de openbaarheid van bestuur nog voor de onteigende in petto hebben? Ook de rechtspraak inzake bevoegdheidsdelegaties en de rechtspraak inzake omgevingsvergunningen staan niet stil en verdienen een analyse vanuit onteigeningsrechtelijk perspectief. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak inzake het voorafgaandelijke karakter van de onteigeningsvergoeding.

Met trots kunnen we aankondigen dat we opnieuw een select kransje van sprekers bereid hebben gevonden om hierbij voor opheldering te zorgen.

Zoals steeds vindt dit CROW-colloquium plaats in het prachtige kader van de Landcommanderij Alden Biesen.

PROGRAMMA

 Dagvoorzitter

Eddy Storms, gewezen eerste voorzitter Dienst van de Bestuursrechtscolleges

08.00u ​Onthaal met licht ontbijt

09.00u ​Verwelkoming en inleiding dagvoorzitter
09.15u ​Onteigening en het nieuwe goederenrecht - prof. dr. Vincent Sagaert, KU Leuven
10.00u ​Delegatie van onteigeningsbevoegdheid en bevoegdheidsverschuiving -
​prof. dr. Steven Van Garsse en prof. dr. Marie Decock, UHasselt 

10.45u Koffiepauze 

11.00u ​Onderhandelen in onteigening in het kader van het nieuwe verbintenissenrecht - 
​prof. dr. Nicolas Van Damme, UCLouvain - Saint-Louis
11.45u ​Openbaarheid van bestuur bij onteigening - prof. dr. Aube Wirtgen, VUB

12.30u Lunch

14.00u ​Het voorafgaande karakter van de onteigeningsvergoeding - dhr. Kurt Creyf,
​vrederechter Brugge III
14.45u ​De onteigeningsrechspraak van de RvVB - dhr. Matthias Valkeniers, referendaris RvVB

15.30u Koffiepauze

15.45u ​Een kritische blik op de onteigeningsrechtspraak van de RvVb - mr. Anouck Vanermen,
​Equator Advocaten

16.30u ​Vragenronde

PRAKTISCHE INFORMATIE

De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen door het IGO (dossier TEC-E24162).

Studiepunten:

• Landmeters: ​6 vormingsuren

• Advocaten: ​6 punten (dossiernummer C-2023-1729)

• Notarissen: ​5,5 vormingsuren (ID 554042)

• BIV: ​5 vormingsuren

Inschrijving en betaling:

Inschrijven gebeurt via e-mail naar [email protected].

Het aantal inschrijvingen is beperkt. De inschrijvingen zijn pas geldig vanaf het ogenblik dat de deelnamesom overgemaakt is op IBAN BE63 0014 5505 9008 (BIC: GEBABEBB) van CROW vzw, met vermelding van uw naam, voornaam, functie en organisatie.

Prijs (met inbegrip van het referatenboek):

350 EUR ter plaatse
310 EUR via livestream

Inlichtingen:

CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Wijkstraat 141 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89
e-mail: [email protected]
www.crow.be

Link naar de inschrijvingsfolderhttps://crow.be/gallery/flyer%20CROW%20-%202024.pdf

Er is geen aparte onlinepagina om in te schrijven.


Datum & Tijd
vrijdag

18 oktober 2024

02:00 11:00 Europe/Brussels
Locatie

Landcommanderij Alden Biesen

Kasteelstraat 6
3740 Bilzen
België
--Landcommanderij Alden Biesen--
+32 89 51 93 93
Krijg het adres
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.