WIE ZIJN WIJ?


De LEA-Groep werd in 2019 opgericht door de fusie van twee vennootschappen, Legitech, een Luxemburgse juridische uitgeverij, en Anthemis.  Sinds 2022 is LeA Uitgevers als derde vennootschap tot de LEA-groep toegetreden.

Voor Legitech is het doel om uit te breiden op de Belgische markt dankzij de reputatie en het merkimago van Anthemis en de uitbouw van een Nederlandstalig  fonds via LeA Uitgevers.
Het samenbrengen van deze drie merken heeft geleid tot een volledig multimediaal aanbod aan juridische en professionele uitgaven.

Het is de ambitie van de LEA Groep om zijn aanwezigheid op de Europese markt te consolideren en uit te breiden met behoud van een lokale benadering.

We staan voor jou op de uitkijk. Deze slogan vertaalt de visie van de LEA-Groep : het selecteren, verrijken, creëren en verspreiden van hoogwaardige content en tools op juridisch en professioneel gebied.  


Odoo • Texte et Image


ONZE WAARDEN

BEGELEIDING EN NABIJHEID

LEA, uw lokale partner, luistert naar alle spelers in de uitgeefketen.
Door een echt partnerschap aan te gaan met auteurs, beroepsfederaties, universiteiten, omroepen en verdelers, en boekhandels, kunnen wij kwaliteitsproducten aanbieden in het hart van de juridische en professionele actualiteit. Wij zijn overtuigd van het belang van menselijke betrekkingen en verbinden ons ertoe al onze  partners te respecteren, waarbij wij bij voorrang beroep doen op plaatselijke Europese actoren.

 

EVOLUTIE EN INNOVATIE

Om aan de steeds evoluerende behoeften van de professional te voldoen,  ontwikkelen de uitgevers van de LEA-Groep voortdurend nieuwe en innovatieve uitgaven en tools: webinars, opleidingen, nieuwe reeksen, nieuwe LexNow-modules, digitale content gekoppeld aan boeken en tijdschriften, het Bos Door De Bomen-informatieplatform …
Welke vorm de inhoud ook aanneemt:  uitgave op papier of digitaal, webinar of fysieke opleiding, LEA biedt steeds kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie.

 

ONDERNEMERSCHAP

Dankzij haar ondernemerschap is LEA in staat zich telkens opnieuw uit te vinden. Dit geeft ons de mogelijkheid  te blijven evolueren en nieuwe producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met de verwachtingen van de markt.

ONZE MISSIE

Onze ambitie is om juridische professionals en juridische consumenten producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de juridische actualiteit, in een aangepast formaat.
Om dit doel te bereiken bieden wij 100% gepersonaliseerde ondersteuning aan haar auteurs en sprekers tijdens het hele productieproces van een boek, een tijdschrift of de organisatie van een opleiding.

ONZE VISIE

Door te anticiperen op de veranderingen van morgen zorgen wij ervoor dat we een  steeds breder scala van kwaliteitsinformatie op een veelheid aan dragers kan aanbieden.
De voorbereiding op de toekomst impliceert  dat men het heden beheerst; daarom blijven wij inzetten op klassieke uitgaven op papieren drager waarbij we het format herdenken en verder ontwikkelen op informatieplatformen, databanken en  aanvullen met digitale content.

ONZE PRODUCTEN

BOEKEN, WETBOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

We werken samen met gerenommeerde auteurs om u kwaliteitsboeken en -tijdschriften te bieden. 

OPLEIDINGEN

We organiseren opleidingen in de vorm van conferenties, workshops en webinars over alle rechtsdomeinen. 

Digitale producten

We ontwikkelen digitale oplossingen zoals LexNow om u te helpen tijd te besparen en efficiënter te werken.

onze merken

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Opgericht in 2006

Legitech heeft zich in de loop der jaren gevestigd als dé Luxemburgse juridische uitgever. Het lokale karakter maakt het mogelijk de verschillende behoeften van de markt beter te begrijpen en dichter bij de auteurs, sprekers en klanten te staan. 

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes
Opgericht in 2005 

Anthemis is een uitgeverij die gespecialiseerd is in professionele publicaties. Omdat we zo veel mogelijk practici kwaliteitswerken willen aanbieden, richten we ons op alle professionals die betrouwbare informatie nodig hebben op het gebied van recht, economie of management.

Opgericht in 2022

LeA Uitgevers is een juridische en professionele uitgeverij en behoort tot de LEA-Groep, naast Legitech en Anthemis.
Een ervaren en gedreven team staat garant voor de uitbouw van kwalitatief hoogstaande publicaties en opleidingen in de vakgebieden recht, bedrijf en economie voor de jurist, professional en student.
 


KERNCIJFERS

22

JURIDISCHE WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCRIFTEN

4500

AUTEURS

800

GEPUBLICEERDE WERKEN

200

OPLEINDINGEN PER JAAR

onze klanten

juridische

beroepen

 

cijferberoepen


Universiteiten en

Hogescholen

 

publieke sector

bedrijven

 

EXPERTen