De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Registraties zijn gesloten

Inschrijven

BESCHRIJVING

Hoe kunnen een onderneming en haar leidinggevenden het strafrechtelijk risico bij de uitoefening van hun activiteiten beheersen? Mr. Patrick Waeterinckx beantwoordt deze vraag aan de hand van een praktijkgerichte analyse en talrijke (recente) voorbeelden uit de praktijk.
Inclusief het boek Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico.

U kunt deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.
 
DOCENT

Mr. Patrick Waeterinckx is advocaat-vennoot bij Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht.


PROGRAMMA
12u15 – 14u30     Uiteenzetting
(pauze van 13u15 tot 13u30)

 Deel 1. Inleiding

 • Strafrecht in de bedrijfscontext

 • Relatie strafrechtelijke verantwoordelijkheid (SRV) & compliance risk

Deel 2. Enkele risico’s uit de praktijk

 • Beoordelen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende

 • Strafbare deelneming en de risicoperimeters voor de leidinggevende

 • De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon

  • Materiële toerekening

  • Morele toerekening met bijzondere aandacht voor de problematiek van eenpersoonsvennootschappen

  • Het lot van de strafvordering bij herstructureringen

  • Actualia procedurekwesties

Deel 3. Preventie via delegatie van bevoegdheden

 • Definitie

 • Verplichting?

 • Vereisten opdat een delegatie de delegerende zou bevrijden van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid

 • Voorwaarden

 • Effect in relatie tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid

14u15 – 14u30    Vraagstelling

 
DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en notarissen

 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders

 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 
DEELNAMEPRIJS
€275 (excl. 21% btw), inclusief het boek Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico ter waarde van € 95 (LeA Uitgevers, november 2022).

Indien u een beroep doet op de KMO-portefeuille, hoeft u enkel het btw-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 275, kunt u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTESTEN

OVB: 2 standaardpunten
IBJ: aanvraag ingediend
ITAA (categorie A): 2 uren
Sam-Tes: aanvraag ingediend
IGO: aanvraag ingediend


PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.
Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.
Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.
Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.
Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. Datum & Tijd
vrijdag

10 februari 2023

06:15 08:30 Europe/Brussels
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.