De gevolgen van het contract voor derden - Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5 BW             (incl. boek)

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Het lijdt geen twijfel dat het bestaan van een contract gevolgen kan hebben jegens derden: het onderscheid tussen de interne en de externe werking van het contract vormt trouwens de hoeksteen van het leerstuk van de derdenwerking, zoals bepaald in artikel 5.103 BW.

Dat artikel bepaalt daarbij twee elementen: de obligatoire gevolgen van het contract, die relatieve werking hebben, d.w.z. dat deze (mits enkele uitzonderingen) enkel uitwerking krijgen tussen de contractpartijen, en anderzijds het bestaan van het contract, dat tegenwerpelijk is aan derden.

Tijdens dit webinar geeft prof. dr. Vincent Sagaert een praktijkgerichte analyse van deze complementaire beginselen van relativiteit en tegenwerpelijkheid, uiteraard ook in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht.

Elke deelnemer ontvangt het boek Beginselen van verbintenissenrecht. De contractuele en quasi-contractuele verbintenissen (februari 2023, 326 p., uitgegeven bij LeA Uitgevers, ter waarde van 90 euro).

U kunt deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.


DATUM EN UUR

Dinsdag 12 september 2023

15u – 17u


DOCENT

Prof. dr. Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en KULAK; gastprofessor UHasselt; directeur Instituut voor Goederenrecht; voorzitter Afdeling Privaatrecht KU Leuven; of counsel Eubelius


PROGRAMMA

15u – 16u45

Inleiding: art. 5.103 BW

 • de beginselen van relativiteit en tegenwerpelijkheid van het contract

 • de begrippen ‘contractpartij’ en ‘derde’

Eerste axioma: de relativiteit van de inhoud van contracten

 • Algemeen uitgangspunt

 • De eerste uitzondering: beding ten behoeve van een derde

  • algemeen

  • onherroepelijkheid van het derdenbeding

  • gevolgen van het derdenbeding

 • De tweede uitzondering: rechtstreekse vordering

  • algemeen

  • de noodzaak van een wettelijke grondslag

  • de onvolmaakte rechtstreekse vordering

  • de volmaakte rechtstreekse vordering

  • de zijdelingse vordering

 • De derde uitzondering: kwalitatieve rechten

  • begrip

  • aanvullend recht

 • Geen doorwerking van contracten aan de passiefzijde (‘verbod van derdenbeding’)

  • uitgangspunt

  • nuanceringen: sterkmaking veeleer als bevestiging dan als uitzondering, kettingbeding

Tweede axioma: tegenwerpelijkheid van het bestaan van contracten

 • Tegenwerpelijkheid van de externe gevolgen en uitzonderingen

 • Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk als toepassing van de tegenwerpelijkheid van het bestaan van contracten

  • algemeen

  • voorwaarden

  • sanctie

 • Eerste uitzondering: pauliaanse vordering

  • algemeen

  • toepassingsvoorwaarden

  • gevolgen van de pauliaanse vordering

  • bijzondere wettelijke toepassingen van de pauliaanse vordering

 • Tweede uitzondering: veinzing (‘simulatie’)

  • begrip

  • gevolgen

16u45 – 17u: vraagstelling en einde

DOELGROEP

advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndici
(kandidaat)gerechtsdeurwaarders
accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
financiële en algemene directies met goede vooropleiding

DEELNAMEPRIJS

195 euro (excl. 21% btw), incl. het boek Beginselen van verbintenissenrecht. De contractuele en quasi-contractuele verbintenissen (februari 2023, 326 p., uitgegeven door LeA Uitgevers ter waarde van 90 euro).

Indien u een beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het btw-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde 195 euro, kunt u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTESTEN

OVB: 2 standaardpunten
ITAA: 2 uren
IBJ: aanvraag ingediend
NKN: aanvraag ingediend
Sam-Tes: aanvraag ingediend
BIV: aanvraag ingediend
IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Datum & Tijd
dinsdag

12 september 2023

09:00 11:00 Europe/Brussels
Organisator

LegalLearning

--LegalLearning--
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.