De modaliteiten en fiscaliteit van de levensverzekering: Tak 21, 23 en 26: ziet u door de takken het bos nog?

dinsdag 5 december 2023 (live webinar)

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Een levensverzekering: een ingewikkeld, maar interessant instrument? 

De belegging in een verzekeringscontract heeft uiteraard vermogensrechtelijke gevolgen, maar wat betekent dit concreet bij een echtscheiding, relatiebreuk of overlijden? Wat zijn de spelregels die voorzien worden door het huwelijksvermogens- en erfrecht? 

Naast de burgerrechtelijke mogelijkheden die het instrument van de levensverzekering creëert, spelen de fiscale gevolgen een grote rol. In dit seminarie wordt ingegaan op de draagwijdte van de fictiebepaling inzake levensverzekeringen enerzijds en de fiscale behandeling van bepaalde constructies anderzijds (zoals de verzekeringsgift, de schenking voorafgaandelijk aan de onderschrijving van een levensverzekeringscontract, de levensverzekering afgesloten op twee verzekerde hoofden en kanscontracten met als voorwerp levensverzekeringscontracten of de belegging door een maatschap in een levensverzekeringscontract). 

SPREKER

Nathalie Callens

Elisabeth Janssens is advocate bij Cazimir advocaten en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Daarnaast is zij verbonden als praktijkassistent aan de Universiteit Gent in de materie vermogensplanning.

Elisabeth begeleidt cliënten bij hun vermogensplanning en besteedt veel aandacht aan hun individuele wensen en bekommernissen.

Daarnaast legt ze zich toe op vermogensrechtelijke procedures, meer in het bijzonder op vereffeningen-verdelingen van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen. 

Naast het behandelen van diverse juridische dossiers kruipt Elisabeth graag in haar pen. Het schrijven van juridische publicaties vormt voor haar een interessante en afwisselende manier om zich verder te specialiseren in de materie van het familiaal vermogensrecht. Zo won ze in 2021 nog de TFR-prijs voor de annotatie "De temporele werking van een verstrengde fictiebepaling: rechtspraak kiest voor rechtszekerheid en bevestigt datum van rechtshandeling als relevant aanknopingspunt". 

DOELPUBLIEK

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en accountants

PRIJS

110 EUR excl. btw

ACCREDITATIES

OVB: in aanvraag
IBJ: in aanvraag

In samenwerking met Lexdura.


Datum & Tijd
dinsdag

5 december 2023

06:00 08:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.