Handelsagentuur en distributieovereenkomsten: de beëindiging ervan onder de loep

28 november 2023

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Vele ondernemingen doen voor de verdeling van hun producten en diensten een beroep op diverse types van tussenpersonen. Zij en hun juridische adviseurs worden dan ook vaak geconfronteerd met diverse vragen rond de wijzen en de modaliteiten van de beëindiging van dergelijke overeenkomsten.

Tijdens dit seminarie zullen in het bijzonder twee vaak voorkomende types van tussenpersonen aan bod komen, de agenten en de distributeurs, met bijzondere focus op de gevolgen van de beëindiging van de samenwerking met dergelijke tussenpersonen en de vraagstukken van de identificatie en de berekening van de vergoedingen die verschuldigd zijn bij het einde van de overeenkomst.

Daarnaast zal er worden stilgestaan bij een aantal belangrijke recente uitspraken, onder meer van het Europees Hof van Justitie en het Hof van Cassatie, die een ingrijpende impact zullen hebben op de (internationale) praktijk en de bescherming die Belgische distributeurs (konden) genieten, maar ook uitspraken die de (reeds strikte) regels met betrekking tot exclusieve distributieovereenkomst hebben aangescherpt wat betreft het begrip 'grove tekortkoming'.

PROGRAMMA

10u - 10u15        Inleiding

10u15 - 10u30   De algemene principes van (en de verschillen tussen) agentuur- en distributieovereenkomsten

10u30 - 11u15    Beëindiging van agentuurovereenkomsten: het kostenplaatje (+Q&A)

11u15 - 11u30    koffiepauze

11u30 - 12u15    Beëindiging van distributieovereenkomsten met een focus op de berekening van de uit te betalen vergoedingen (+Q&A)

12u15 - 13u        Toepasselijk recht en forumbedingen: stand van zaken gelet op de recente rechtspraak (+Q&A)

13u - 14u30        Lunch


SPREKERS


Alexei Loubkine is partner bij Van Olmen Wynant en staat aan het hoofd van het Commercial team met een focus op geschillenbeslechting.

Alexei adviseert nationale en internationale cliënten, met inbegrip van publieke overheden, met betrekking tot diverse aspecten van het commercieel- en ondernemingsrecht in de industriële, dienstverlenende en financiële sector, onder meer over distributie- en samenwerkingsovereenkomsten. Alexei heeft ook specifieke kennis op het gebied van contract- en aanbestedingsaangelegenheden met betrekking tot overheden. Hij heeft ruime ervaring in geschillenbeslechting zowel voor de Belgische rechtbanken en hoven (inclusief de Raad van State) als voor arbitragecolleges, en in geschillen  met betrekking tot de uitvoering van gerechtelijke beslissingen.

Hij behaalde een Master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven, 2002). Hij behaalde een bijkomende Master in Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, 2003). Hij werd toegelaten tot de balie en kwam bij Van Olmen & Wynant werken in datzelfde jaar. Alexei is lid van het International Distribution Institute.


Tom Lootens is advocaat bij Van Olmen & Wynant en is gespecialiseerd in commercieel recht. Tom werd in 2010 toegelaten tot de Brusselse balie en kwam bij Van Olmen & Wynant werken in 2016.

Hij studeerde in 2010 af aan de KU Leuven. Hij heeft een Manama Vennootschapsrecht van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB, 2011), en een tweede bijkomende master in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel (VUB, 2013).  In 2016 volgde hij een postgraduaat curator-vereffenaar (KU Leuven). Ashkan Ghasemy is advocaat bij Van Olmen & Wynant, gespecialiseerd in handelsrecht. Hij werd in 2019 toegelaten tot de Brusselse balie en kwam bij Van Olmen & Wynant in 2022.
Ashkan behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven), waar hij zich toelegde op economisch recht.

DOELPUBLIEK

Advocaten & bedrijfsjuristen 

DEELNAMEPRIJS

180 euro excl. btw

ACCREDITATIES

OVB: erkend voor 3 punten (C-2023-117)
IBJ: erkend voor 3 puntenDatum & Tijd
dinsdag

28 november 2023

04:00 08:30 Europe/Brussels
Locatie

Universitaire Stichting

Egmontstraat 11
1000 Brussel
België
+32 2 545 04 00
Krijg het adres
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.