Het beroepsgeheim van de advocaat - Actuele knelpunten

11 oktober 2023 (live webinar)

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Tijdens deze live webinar behandelen de sprekers Andreo Gooris en Pieter van Rooij enkele actuele knelpunten van de regelgeving rond het beroepsgeheim van de advocaat. Het beroepsgeheim van een advocaat is een fundament van de rechtsstaat, dat essentieel is voor adequate juridische bijstand. Het beroepsgeheim wordt zowel mensenrechtelijk als strafrechtelijk beschermd.

Het beroepsgeheim doet steeds interessante vragen rijzen. De wettelijke basis voor het beroepsgeheim van een advocaat is relatief beperkt. Recente cassatierechtspraak maakte duidelijk dat de niet-strafbaarheid van de poging tot een schending van het beroepsgeheim problematisch is. In economische en fiscale strafzaken weerklinkt een steeds luidere roep om transparantie. Meldingsplichten moeten deze transparantie garanderen, maar doen een spanningsveld met het beroepsgeheim ontstaan.

Kortom, de bescherming van het beroepsgeheim is relevant voor zeer veel rechtspractici en in deze webinar trachten de sprekers een overzicht te geven van de meest relevante kwesties en recente ontwikkelingen.  

SPREKERS

Andreo Gooris en Pieter van Rooij (Instituut voor Strafrecht – KU Leuven)

INSCHRIJVING

90 EUR, excl. btw

FORMULE

Live webinar (12.00 u - 13.00 u)

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 1 punt 

 In samenwerking met Lexdura Datum & Tijd
woensdag

11 oktober 2023

06:00 07:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.