Het horen van werknemers bij ontslag om dringende reden

best practices uit de publieke en private sector

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

De hoorplicht was voor werkgevers in de private sector tot voor kort een nobele onbekende. Toch heeft de werkgever in de private sector niet volledig vrij spel om zijn werknemer te ontslaan zonder enige voorafgaande confrontatie of verhoor over de feiten en het potentiële ontslag.

Wat impliceert de hoorplicht concreet voor de ontslagprocedure en in het bijzonder voor het ontslag om dringende reden, waar men gebonden is aan de strikte driedagentermijn? Wat indien men beslist de werknemer niet te horen: kan het ontslag hierdoor als kennelijk onredelijk beschouwd worden? Deze vragen vormen onder meer het onderwerp van deze opleiding

In tegenstelling tot voor werkgevers in de private sector, zijn publieke werkgevers al langer vertrouwd met het beginsel van de hoorplicht. Toch worden ook deze werkgevers geconfronteerd met nieuwe dilemma’s: moet de hoorplicht áltijd worden toegepast op de steeds groeiende groep van contractuele overheidspersoneelsleden? Hoe verzoent men dit publiekrechtelijke beginsel met de privaatrechtelijke ontslagvormen zoals de dringende reden? Leidt het niet-naleven van de hoorplicht altijd tot rechtsmisbruik en zo ja, wat zijn de financiële risico’s?

Tijdens deze Lunch & Learn-sessie gidsen Vincent Vuylsteke, Sofya Buelens en Ségolène de Borchgrave u door recente rechtspraak overdeze topics. Aangevuld met hun ervaringen uit de praktijk, geven zij aan voor welke valkuilen u moet opletten en welke best practices u kunt hanteren. 

PROGRAMMA

10u00: Inleiding Vincent Vuylsteke
10u15 - 11u00: eerste presentatie
11u00 - 11u15: koffiepauze
11u30 - 12u15: tweede presentatie
12u15 - 13u: derde presentatie
13u00 - 14u30: lunch

1. Presentatie 1: Hoorplicht anno 2023: wie, wat, hoe, wanneer?

2. Presentatie 2: Impact van de hoorplicht op het ontslag om dringende reden

3. Presentatie 3: Leiden procedurele misstappen tot een kennelijk onredelijk ontslag of tot rechtsmisbruik?


SPREKERS


Vincent Vuylsteke, Sofya Buelens en Ségolène de Borchgrave - Van Olmen & Wynant

DOELPUBLIEK

Advocaten, magistraten, HR-verantwoordelijken en bedrijfsjuristen

INSCHRIJVING

180 EUR excl. btw

LOCATIE

Universitaire Stichting Brussel
Egmontstraat 1

1000 Brussel

ACCREDITATIES

OVB: erkend voor 3 punten (C-2023-115)
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tegemoetkoming goedgekeurd voor 3 uur. 
Magistraten kunnen inschrijven via een e-mail  naar [email protected].

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 


 

Datum & Tijd
dinsdag

7 november 2023

04:00 08:30 Europe/Brussels
Locatie

Universitaire Stichting

Egmontstraat 11
1000 Brussel
België
+32 2 545 04 00
Krijg het adres
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.