Het nieuwe insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn - 23 november 2023

Interuniversitaire studienamiddag (hybride)

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

De wetgever maakte van de langverwachte omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn gebruik om het insolventierecht andermaal te hervormen. Hoewel de klemtoon van de hervormingen, die op 1 september in werking zijn getreden, duidelijk ligt bij de reorganisatieprocedures, vallen ook belangrijke wijzigingen op te tekenen op het vlak van de preventieve mechanismen en het faillissement.

Tijdens deze hybride, interuniversitaire studiedag bieden de sprekers u een volledig overzicht van de wijzigingen. De bijdragen worden nadien gebundeld in een verslagboek, uitgegeven door LeA Uitgevers.

13.00 uur      Onthaal

13.30 uur Inleiding: grondslagen van de hervorming - Prof. dr. em. Eric Dirix, KU Leuven,                         afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie

13.45 uur       Preventieve mechanismen, ondernemingsbemiddeling en minnelijke                                                                   herstructureringstools - Prof. dr. Melissa Vanmeenen, UAntwerpen

14.20 uur Nieuwe bepalingen inzake gerechtelijke reorganisatie in het algemeen - Prof. dr.                         Diederik Bruloot, UGent, advocaat

14.55 uur    De nieuwe procedure van gerechtelijke reorganisatie voor grote ondernemingen - Prof. dr.                         Frederik De Leo, gastprofessor UHasselt en KU Leuven, advocaat

15.30 uur      Pauze

15.45 uur     De vernieuwde procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - Mr. Matthias                         Gesquière, gastprofessor VUB, advocaat

16.20 uur     Wijzigingen inzake faillissement - Prof. dr. Joeri Vananroye, KU Leuven, advocaat

16.55 uur    Vooruitblik: Europees voorstel tot verdere harmonisatie van het insolventierecht - Prof. dr.                         Matthias Storme, KU Leuven, UHasselt en UAntwerpen, advocaat

17.30 uur     Q&A

17.45 uur     Einde van de studienamiddag

DOELPUBLIEK

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, curatoren, ondernemers 

DEELNAMEPRIJS*

125 EUR 
175 EUR incl. verslagboek

* vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)

ACCREDITATIES

OVB, IBJ: aangevraagd voor 3 punten
IGO: tegemoetkoming aangevraagd
KMO-portefeuille: erkenningsnummer  DV.O109252Datum & Tijd
donderdag

23 november 2023

07:00 11:45 Europe/Brussels
Locatie

KU Leuven - Campus Brussel - Zaal Paternoster (Hermes 3, 6de verd.)

Stormstraat 2
1000 Brussel
België
--KU Leuven - Campus Brussel - Zaal Paternoster (Hermes 3, 6de verd.)--
Krijg het adres
Organisator

Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven

+32 16 32 52 27
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.