Overheidsopdrachten in tijden van crisis en inflatie - 23 mei 2023

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Naar aanleiding van de publicatie van de achtste editie van Praktische commentaar (deel 1A en 1B) bespreken twee editors van dit werk in een webinar van 23 mei de valkuilen en aandachtspunten bij overheidsopdrachten in tijden van crisis en inflatie.

De huidige crisis zet de leveringstermijnen voor materialen en de sterk fluctuerende prijzen erg onder druk.

Op welke manier kunnen de economische actoren zich engageren en de risico’s door mogelijke prijsaanpassingen beperken? De wetgeving over overheidsopdrachten (wet 17 juni 2017 en KB 18 april 2017) bevat daarvoor de nodige aanknopingspunten.

Volgende thema’s worden besproken:

  • Hoe documenten voor overheidsopdrachten opstellen en een offerte uitbrengen op basis van de wet en het koninklijk besluit: overzicht van de gunningscriteria, herzieningsclausule wegens onvoorzienbare omstandigheden, duur van de verbintenis en hernieuwing van de offertes

  • Bespreking van de verantwoording van en controle op de prijzen in tijden van sterke prijsschommelingen: procedure, verantwoording, waardering, motivering

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Embuild en LeA Uitgevers.

 SPREKERS      Marco Schoups is Partner bij Schoups. Hij behaalde zijn rechtendiploma in 1986 aan de Katholieke Universiteit Leuven magna cum laude. Hij is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en de Balie van Brussel.

Marco heeft vijfendertig jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en arbitrages, alsook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen. Hij publiceert regelmatig en geeft lezingen en in-house opleidingen. Sedert augustus 2021 is hij erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij was stafhouder van 2018 tot 2018 van de eengemaakte Balie Provincie Antwerpen. 


 Kris Lemmens is Partner bij Schoups. Hij behaalde zijn rechtendiploma in 2003 aan de Universiteit Leuven en een bijkomende Master in Overheidsmanagement en -beleid in 2007. Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Kris is actief in het publiek recht, meer bepaald op het gebied van overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS). Hij concentreert zich in het bijzonder op de advisering en vertegenwoordiging van bouwactoren bij de gunning en uitvoering van bouwprojecten in de publieke sector.

                                                     

DOCUMENTATIE

 Deelnemers ontvangen de 8e editie van de Praktische commentaar (delen 1A en 1B).

Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics. Tome 1 A+B Attribution - Secteurs classiques


DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen

DEELNAMEPRIJS

  • Inschrijving zonder boek: € 135 incl. btw

  • Inschrijving voor EMBUILD-leden of mensen die het boek al hebben gekocht: € 115 incl. btw

  • Inschrijving met boek: deel 1A (956 blz.) en 1B (856 blz.): € 372 incl. btw

  • Inschrijving voor EMBUILD-leden met boek: € 229 incl. btw

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor  2 punten
IBJ: 
erkend voor  2 punten

Liberform kent een opleidingspremie toe aan advocaten die bijdragen aan de PC 336 (www.liberform.be - [email protected]) 

 

Een certificaat van deelname zal per e-mail worden toegezonden na verificatie van de daadwerkelijke aanwezigheid van de deelnemer.

 CONTACT 

Julie Muylaert
Tel.: 0475/63.65.75
Email:  [email protected]


Datum & Tijd
dinsdag

23 mei 2023

04:30 06:30 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.