Rooilijnen: de doorwerking in het omgevingsrecht

dinsdag 26 maart 2024 - Live webinar

Inschrijven

BESCHRIJVING

In dit webinar besteden de sprekers aandacht aan de doorwerking van de rooilijn in het omgevingsrecht. De rooilijn beoogt de vaststelling van de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aanpalende percelen. 

In de praktijk, voornamelijk in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen, zijn er geregeld discussies over hoe met de rooilijnen moet worden omgegaan. Is het wel of niet noodzakelijk om een gewestelijk of gemeentelijk rooilijnplan aan te nemen? Wat zijn de juridische gevolgen van rooilijnen?

Nu het Rooilijnendecreet en het Gemeentewegendecreet (in combinatie met het Omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) reeds meerdere jaren in werking zijn, is het zinvol om na te gaan hoe de rechtspraak en de praktijk vandaag wel of niet efficiënt deze regelgeving hanteren of kunnen hanteren. 

Hierbij staan de sprekers onder meer stil bij de volgende facetten: het juridisch kader van de feitelijke rooilijn en de diverse rooilijnplannen (gewestelijke, gemeentelijke), wat is een “openbare weg”, de procedure van totstandkoming, interferentie met de omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen – verkavelen van gronden) en ruimtelijke plannen, de vereiste van publieke inspraak en de rol van de gemeenteraad, het onderscheid tussen goedkeuring rooilijn, goedkeuring zaak der wegen en omgevingsvergunning voor aanleg van wegenis, rechtsbescherming (o.a. vergunningsbeslissing – beslissing van de Gemeenteraad over de zaak der wegen), onteigeningsmogelijkheden, bouwverboden enz. 

 SPREKERS


Ive Van Giel 

Ive is partner bij advocatenkantoor Agio Legal. Hij is expert inzake vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties en litige, met een focus op publiek- en bestuursrecht in de meest ruime zin. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in (inter)nationale advocatenkantoren in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren.


Hij is sinds 2017 aangesteld door de Minister van Omgeving als deskundige Ruimte binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en is tevens houder van het getuigschrift van cassatieadvocaat in strafzaken.Tjörven Masil

Tjörven Masil is advocaat bij Agio Legal. Binnen het Agio-team strekt zijn specialisatie zich uit tot alle aspecten van het publiek- en bestuursrecht en vastgoedontwikkeling.

Hij adviseert en begeleidt ondernemingen, overheden en particulieren bij de verschillende procedures betreffende publiek- en bestuursrecht.

 DOELPUBLIEK

Landmeters, architecten, projectontwikkelaars, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen …

PRIJS

110 euro excl. btw

ACCREDITATIES

OVB, IBJ: in aanvraag voor 2 punten

.

Datum & Tijd
dinsdag

26 maart 2024

07:00 09:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 2 897 46 93
+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.