Tendensen vennootschapsrecht (webinar on demand - 3 sessies)

Registraties zijn gesloten

PROGRAMMA

Het vennootschapsrecht is volop in beweging. In drie sessies van elk 2 uur gaan de sprekers in op een aantal actuele thema’s die belangrijk zijn voor de jurist en de professional actief in het vennootschapsrecht. 

Het boek Tendensen vennootschapsrecht 2023 bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten en is inbegrepen in de deelnameprijs. Het boek zal medio 2023 verschijnen.

Sessie 1: Organen

  • Belangenconflicten in vennootschapstransacties: recente ontwikkelingen en toepassing op de kapitaalverhoging, door Tom Vos

  • Dagelijks bestuur in NV en BV, door Nele Somers

Sessie 2: Effecten

  • Regels inzake soortvorming en soortwijziging in de NV en BV en de toepassing ervan in de praktijk, door Carl Clottens

  • Geschillenregeling en het verband tussen vorderingen tot uitsluiting en/of vorderingen tot uittreding, door Willem Van de Putte

Sessie 3: Vermogen

  • Inkoop van eigen effecten in BV en NV, door Nick Hallemeesch

  • Ontbinding als de ultieme vermogensuitkering in het vennootschapsrecht, door Jasper Van Eetvelde 

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren

ERKENNINGEN
IGO: erkenning aangevraagd
IBR: 6 uur toegekend (categorie 3)
OVB, IBJ, NKN, ITAA: erkend voor 6 punten (2 per sessie)

PRIJS

250 EUR (excl. btw) per sessie
450 EUR (excl. btw) indien inschrijving voor 2 sessies
600 EUR (excl. btw) indien inschrijving voor de hele cyclus
(inbegrepen: boek t.w.v. ca. 120 EUR en documentatiebundel per sessie)SPREKERS

Carl Clottens  is advocaat bij Eubelius sinds 2004 en is voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht en bij fusies en overnames. Daarnaast is hij gastdocent vennootschapsrecht aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde in 2011 een doctoraat aan de KU Leuven over proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, onder promotorschap van Koen Geens, dat werd bekroond met de driejaarlijkse Prijs Pierre Coppens. Carl is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt geregeld op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap/Revue pratique des sociétés (TRV-RPS) en lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV).


Nick Hallemeesch studeerde rechten aan de KU Leuven en Harvard Law School (LL.M, 2016). Tussen 2012 en 2018 was hij als assistent verbonden aan de KU Leuven. Zijn doctoraat over aandeelhoudersovereenkomsten werd bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat in 2019 en met de Pierre Coppens Prijs in 2020. In 2017 en 2018 was hij als Assistant Professor verbonden aan de China-EU School of Law in Peking voor het vak International Business Law. Sinds 2018 is hij advocaat bij White & Case LLP, waar hij zich toelegt op vennootschapsrecht, corporate governance en M&A. Hij is eveneens als docent verbonden aan de ULB, waar hij Internationaal vennootschapsrecht doceert in het LL.M-programma. 

Na het behalen van haar diploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2007) volgde Nele Somers een bijkomende opleiding in het vennootschapsrecht (HUB, 2009) en intellectuele rechten aan de Universiteit van Brussel (HUB, 2011). In juni 2017 promoveerde zij met haar proefschrift over het dagelijks bestuur in de naamloze vennootschap aan de Universiteit Antwerpen.
Nele trad in 2007 toe tot de Antwerpse balie, waar zij ervaring opdeed bij verschillende gevestigde zakenkantoren. Vooraleer Artes op te richten in 2018 was zij een gevestigde waarde voor IE- en TMC-recht bij Monard Law.
Zij is gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt en auteur van verscheidene wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken. Zij neemt geregeld deel als spreker aan internationale congressen en wetenschappelijke studiedagen.


Willem Van de Putte studeerde rechten aan de KULAK en de KU Leuven (2016-2021, magna cum laude). In 2019 ontving hij de prijs voor de beste bachelorstudent Kortrijk-Leuven. Tijdens zijn master volgde hij het onderzoeksmasterprogramma (in samenwerking met The University of Edinburgh) en deed hij een uitwisseling aan Beijng University. Gedurende zijn studie liep hij stage in verschillende Belgische en internationale advocatenkantoren en in het Grondwettelijk Hof. Sinds september 2021 is Willem verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van KU Leuven (campus KULAK), waar hij een proefschrift voorbereidt over misbruik van meerderheid, minderheid en gelijkheid in het vennootschapsrecht.


Jasper Van Eetvelde is advocaat bij Quinz. Hij heeft een grote belangstelling voor het vennootschapsrecht, waaronder conflicten tussen aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid en fusies en overnames, maar ook voor aanverwante vakgebieden zoals insolventierecht en corporate governance. Voor hij Quinz kwam vervoegen, behaalde hij een LL.M aan Cambridge University en was hij voltijds onderzoeker aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht aan de KU Leuven. In januari 2022 finaliseerde hij zijn doctoraatsonderzoek over de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Na zijn doctoraat bleef hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Jan Ronse Instituut. Hij spreekt geregeld op conferenties en studiedagen en publiceert over diverse onderwerpen binnen het vennootschapsrecht.


Tom Vos is gastprofessor bij de Jean-Pierre Blumberg Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onderwijs geeft en onderzoek doet op het gebied van corporate governance. Momenteel focust hij op onderzoek naar kortetermijndenken in corporate governance, waarbij hij gebruikmaakt van rechtseconomische methoden. Daarnaast is Tom ook deeltijds werkzaam bij de Corporate and Finance Practice van Linklaters Belgium. Tom behaalde een doctoraat aan de KU Leuven over de bescherming van aandeelhouders bij kapitaalverhoging, onder promotorschap van Veerle Colaert en Marieke Wyckaert en met een beurs van het FWO. Hij behaalde ook een onderzoeksmaster rechten aan de KU Leuven (magna cum laude) en een LL.M aan de Harvard Law School.


Deze webinar is beschikbaar on demand.


Datum & Tijd
maandag

3 april 2023

Start - 03:00 maandag

3 juli 2023

Einde - 17:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.