Verjaring in het arbeidsrecht

Registraties zijn gesloten

Inschrijven

BESCHRIJVING

In een arrest van 14 mei 1992 omschreef het Hof van Cassatie de bevrijdende verjaring als volgt: “De bevrijdende verjaring heeft geen invloed op het bestaan van de schuld maar alleen op de opeisbaarheid ervan”.

 Verjaring is met andere woorden een middel om, door verloop van een zekere tijd, en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, van een verbintenis bevrijd te worden met als gevolg dat de schuldenaar na verloop van een bepaalde tijd niet meer tot de uitoefening van zijn verbintenis gedwongen kan worden.

De verjaring in het arbeidsrecht vindt zijn oorsprong in diverse bepalingen verspreid over het Burgerlijk Wetboek, de sociale wetgeving, de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Sociaal Strafwetboek. De verjaring is een cruciaal juridisch instrument waarmee iedere vordering staat of valt. Precies daarom hebben de verjaringsregels al menig jurist slapeloze nachten bezorgd en is een goede kennis ervan onontbeerlijk.

In dit seminarie gidsen Sylvie Lacombe en Stien Keppens (Tetra Law advocaten) u doorheen de in’s en out’s van de verjaring in het arbeidsrecht. Zij zullen de tools aanreiken die nodig zijn om voor elke concrete arbeidsrechtelijke casus precies te bepalen wanneer de verjaring intreedt. Daarvoor zullen ze stilstaan bij de bepaling van de toepasselijke verjaringstermijn, het startpunt ervan en de oorzaken van een eventuele schorsing of stuiting van de termijn. Daarnaast zullen zij de verschillen tussen contractuele en delictuele aansprakelijkheid toelichten en voor de delictuele aansprakelijkheid verder ingaan op de verschillen tussen aflopende en voortdurende misdrijven en voortgezette misdrijven waarbij een eenheid van opzet is vastgesteld. De sprekers zullen zich tijdens het seminarie niet enkel beperken tot de verjaring in het kader van de arbeidsovereenkomst, maar zullen daarnaast ook ingaan op de toepasselijke verjaringsregels bij overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners.

 Tijdens het seminarie zullen onder meer de volgende vragen beantwoord worden:

  • Binnen welke termijn kan een ontslagen werknemer een vergoeding vorderen voor kennelijk onredelijk ontslag?
  • Het niet-betalen van loon is een strafrechtelijk misdrijf, maar wat is het startpunt voor de verjaringstermijn en kan de verjaring gestuit worden?
  • Le pénal tient le civil en état… hoe kan u de burgerrechtelijke verjaringstermijn rechtsgeldig schorsen om uw rechten te vrijwaren?


SPREKERS

Sylvie Lacombe

Advocaat Tetra Law

Stien Keppens

Advocaat Tetra Law

DOELPUBLIEK
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en HR-managers 

PRIJS
110 EUR excl. btw

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 2 punten

IBJ en IGO in aanvraag

Datum & Tijd
vrijdag

31 mei 2024

06:00 08:00 Europe/Brussels
Locatie

LeA Uitgevers

Esperantolaan 4 bus 007
3001 Heverlee
België
+32 498 90 17 99
Krijg het adres
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.