Verplichte statutenwijziging conform het WVV tegen 01-01-2024

Aandachtspunten, sancties, afgeschafte vennootschapsvormen en de 'oneigenlijke cv'

Registraties zijn gesloten

BESCHRIJVING

Tegen 1 januari 2024 (in de praktijk dus uiterlijk 31 december 2023) moeten de statuten van alle bestaande vennootschappen worden aangepast aan het WVV. Na die datum verdwijnen ook de afgeschafte vennootschapsvormen (zoals de CVOA, de CommVA en de landbouwvennootschap) definitief en worden zij van rechtswege omgezet in de door het WVV aangeduide rechtsvorm, als ze voordien nog niet vrijwillig werden omgezet. Inmiddels zijn de bepalingen van het WVV evenwel sinds 1 januari 2020 al onverkort van toepassing en worden de afgeschafte vennootschapsvormen sinds die datum ook al beheerst door de dwingende bepalingen van de meest overeenstemmende rechtsvorm (met enkele uitzonderingen voor de CVBA).

In dit seminarie wordt ingegaan op de aandachtspunten bij de door te voeren statutenwijziging, onder meer op de keuzes die in dat kader kunnen worden gemaakt. Tevens wordt de procedure voor de omzetting van bestaande vennootschappen onder de loep genomen. Ten slotte komen ook de toepasselijke rechtsregels, gevolgen en sancties aan bod wanneer niet tijdig wordt overgegaan tot statutenwijziging of omzetting. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de problematiek van de zgn. ‘oneigenlijke CV’, d.w.z. de CVBA die niet meer beantwoordt aan de huidige wettelijke definitie van de CV, en aan de situatie waarin de statuten nog blijven verwijzen naar het oude Wetboek van Vennootschappen.

SPREKER

ROBBIE TAS

Sinds 2004 is Robbie Tas docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV) en voorzitter van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van Justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

Robbie startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven. In 2002 werd hij vennoot bij het kantoor maxius en in 2006 stond hij mee aan de wieg van het kantoor Curia. Hij is stichtend vennoot van intui.

Robbie legt zich toe op problemen in het handels- en ondernemingsrecht, met de nadruk op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Hij adviseert onder meer zelfstandige ondernemers en vennootschappen, aandeelhouders en bestuurders. 

INSCHRIJVING

150 EUR (excl. btw)

FORMULE

Live webinar

ERKENNINGEN

OVB, IBJ, NKN: in aanvraag

 

Datum & Tijd
vrijdag

15 september 2023

04:30 06:30 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.