Webinar on demand : Koop 2021 and beyond

Nieuwe tendensen in de rechtspraak en wetgeving met (in)directe gevolgen voor de koopovereenkomst

Registraties zijn gesloten

Inschrijven

Praktijkgericht webinar van 2,5 uren 

SPREKERS
Prof. dr. Bernard Tilleman
, prodecaan en gewoon hoogleraar KU Leuven, gastprofessor UHasselt, directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek, codirecteur van het Instituut voor Contractenrecht

dr. Frederik Van den Abeele,  doctoraatsassistent Instituut voor Contractenrecht KU Leuven
gastmedewerker UHasselt

 VOORSTELLING
Het kooprecht is volop in beweging. Nieuwe tendensen tekenen zich af in de rechtspraak en wetgeving en treffen (in)direct de koopovereenkomst. Zo zijn er de nieuwe Richtlijn Consumentenkoop en Digitale Inhoud, de wetswijziging inzake betalingsachterstand, de b2b-wetgeving en het nieuw Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en met de oprichting van de commissie Boek 7 (met prof. dr. Bernard Tilleman als co-voorzitter) komt er een fundamentele hertekening van het bestaande kooprecht.
Tijdens dit webinar wordt het huidige kooprecht besproken aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen de beslissingen zelf worden geanalyseerd, maar ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen en wat hieruit concreet kan meegenomen worden. 
Deelnemers ontvangen het recente ‘Overzicht van rechtspraak: koop (2007-2020)’ (overdruk uit het Tijdschrift voor Privaatrecht  – 680 pagina’s) van Bernard Tilleman, Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme en Frederik Van den Abeele.
    
PROGRAMMA
•    Inleiding
o    Situering: gemeen kooprecht, consumentenkooprecht en internationaal kooprecht
o    Wat is een koop: onder welk regime, onder welke definitie bevindt men zich? Het belang van de kennis van het onderscheid voor de praktijkjurist
o    De impact van het Weens koopverdrag
•    Gemeen kooprecht
o     Voorovereenkomsten (optie)
o     Levering
        -  Verzekering
        -  kwalitatieve rechten
o   Vrijwaring voor verborgen gebreken
        - Vier cumulatieve aansprakelijkheidsvoorwaarden
        - De regel: exoneratiebeding is geldig voor niet-gekende gebreken
o    Vrijwaring voor uitwinning
        - Vrijwaring voor eigen daad – niet-concurrentieverbintenis (mogelijkheid tot matiging)
        - Stedenbouwkundige vergunning als rechtsstoornis
o    Betaling
•    Consumentenkoop
o    Richtlijn 1999/44/EG en Richtlijn (EU) 2019/771 nader toegelicht, een vergelijkende analyse

DOELGROEP
-    advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
-    tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
-    accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
-    bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS
€ 225 (excl. 21% btw), inclusief de publicatie ‘Overzicht van rechtspraak: koop (2007-2020)’ (overdruk uit het Tijdschrift voor Privaatrecht  – 680 pagina’s).
Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. 
Voor de deelnameprijs, zijnde € 225, kan u KMO-portefeuille aanvragen.
Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464

ATTEST
Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.
Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
NKN: aanvraag ingediend
FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
ITAA (Categorie A): 2,5 uren


Datum & Tijd
maandag

16 mei 2022

Start - 18:00 dinsdag

30 augustus 2022

Einde - 18:00 Europe/Brussels
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.