AI en aansprakelijkheid (burgerrechtelijk en strafrechtelijk)

Vrijdag 30 augustus 2024 - Live webinar

Inschrijving voor de webinar
181,50 € 181.5 EUR
Hvh

BESCHRIJVING


Het toenemende gebruik van artificiële intelligentie (‘AI’) vergemakkelijkt ons dagelijks (privé- en professioneel) leven aanzienlijk.


Maar de groeiende afhankelijkheid van AI-systemen vormt tegelijk ook mogelijke risico’s. Wat immers als het misloopt? Wanneer een AI-systeem schade veroorzaakt, wie is daar dan verantwoordelijk voor: de programmeur, de distributeur of toch de gebruiker?  


Tijdens dit webinar worden deze en meer juridische uitdagingen bekeken vanuit een dubbel perspectief.


In de eerste plaats werpt dit de vragen op wat AI-systemen precies zijn, hoe zij werken en hoe we juridisch met AI-systemen moeten omgaan. Valt AI wel in te passen in ons bestaande antropocentrische rechtssysteem, of zijn er steeds bijzondere regels nodig? En wat voor regels kunnen we dan verwachten?


In de tweede plaats maakt het imperfecte karakter gecombineerd met het toenemende gebruik dat er ook steeds meer incorrecte AI-output in ons leven zal zijn. Daarbij dringt zich de vraag op wie precies verantwoordelijk is voor die output, en wie de eventuele daar uit voortvloeiende schade moet vergoeden. Bij deze bespreking spitsen we ons vooral toe op het buitencontractuele aansprakelijkheidsregime, al staan we ook kort stil bij het contractueel aansprakelijkheidsregime.


Ten derde zullen de principes rond strafrechtelijke verantwoordelijkheid in AI-context nader bekeken worden, en dit zowel:

  • vanuit ‘evolutionair’ perspectief (kunnen of moeten AI-systemen zelf strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden? Zo ja, kunnen AI-systemen ‘gestraft’ worden?)
  • als vanuit meer ‘traditioneel’ perspectief (kan of moet strafbaar AI-gedrag toegerekend worden aan bestaande rechtssubjecten? Welke mogelijke problemen brengt deze objectieve en subjectieve toerekening met zich mee en hoe kan hieraan worden verholpen?)


Bij deze toepassing en analyse zal telkens worden vertrokken vanuit concrete voorbeelden van AI-criminaliteit.


Bij al het bovenstaande houden de sprekers uiteraard rekening met de actuele en (toekomstige) regelgeving op dit domein.SPREKERS

Maarten HERBOSCH

Maarten Herbosch (°1993) behaalde masterdiploma's in de fysica (2016) en de rechten (2019) aan de KU Leuven. Sinds 2019 is hij als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek, waar hij een proefschrift voorbereidt over intelligent contracts


Julie PETERSEN

Julie Petersen specialiseert zich in het straf- en het strafprocesrecht, meer specifiek in alle facetten van het ondernemingsstrafrecht met een bijzondere interesse voor cybercriminaliteit.DOELPUBLIEK

Advocaten en magistraten

PRIJS

150 EUR excl. btw, inclusief het boek AI-criminaliteit van Julie Petersen (verschijnt eind augustus).

HET BOEKACCREDITATIES

  • OVB: in aanvraag 
  • IGO: in aanvraag
Datum & Tijd
vrijdag

30 augustus 2024

06:00 08:00 Europe/Brussels
Locatie

LeA Uitgevers

Esperantolaan 4 bus 007
3001 Heverlee
België
+32 498 90 17 99
Krijg het adres
Organisator

LeA Uitgevers

+32 498 90 17 99
DEEL

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.