15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken

15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken

De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat is ondertussen 15 jaar oud. Veel knelpunten zijn ondertussen uitgeklaard door het Hof van Cassatie. Andere vraagstukken blijven vooralsnog tot discussie aanleiding geven. In dit webinar wordt een stand van zaken gegeven over de rechtsplegingsvergoeding aan de hand van de meest recente (cassatie)rechtspraak en casusvoorbeelden. Er zal worden stilgestaan bij een aantal hete hangijzers, zoals de toepassing in meerpartijengeschillen en de begroting van de rechtsplegingsvergoeding.

SPREKER
Prof. dr. Stefaan Voet studeerde rechten aan de UGent (2001). In 2011 promoveerde hij op het thema van collectief procederen. Voor zijn proefschrift ontving hij in 2014 de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht uitgegeven door de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.
Sinds 2015 is hij hoofddocent gerechtelijk recht aan de KU Leuven en gastprofessor aan de UHasselt.
Hij is ook plaatsvervangend vrederechter over het derde kanton in Brugge en voorzitter van het toezichtcomité van de Ombudsman voor de Handel.

DOELGROEP
Advocaten, magistraten

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 1 punt
IGO: tenlasteneming toegekend.
Magistraten en leden van het personeel van de rechterlijke orde worden verzocht zich in te schrijven via e-mail naar [email protected].

121,00 €
121.0 EUR 121,00 €
121,00 €
Verantwoordelijke Dynapps
Laatst bijgewerkt 27-07-2023
Doorlooptijd 56 minuten
Leden 3
    • PowerPoint 15 jaar rechtsplegingsvergoeding
    • 15 jaar rechtsplegingsvergoeding: stand van zaken
    • Opleidingspunten