Influencers en #recht - Sessie 2 Fiscaliteit (webinar on demand)

Influencers en #recht - Sessie 2 Fiscaliteit (webinar on demand)

Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden:

Sessie 2
Céline Vangeel, “De fiscale aspecten van influencermarketing”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

CÉLINE VANGHEEL
Céline Vangheel is FWO-aspirante fundamenteel onderzoek aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie – vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Instituut voor Belastingrecht) en de UHasselt (Faculteit Rechten – Law, Tax & Business Unit). In 2020 behaalde Céline een Master of Laws in de Rechten aan de UHasselt (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, onder het promotorschap van prof. dr. Bart Peeters (UGent) en prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt), behandelt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij internationale mechanismen voor de beslechting van belastinggeschillen in het internationaal fiscaal recht.

60,50 €
60.5 EUR 60,50 €
60,50 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 16-06-2023
Doorlooptijd 46 minuten
Leden 4
    • Sessie 2 Fiscale aspecten
    • PowerPoint Sessie 2 Fiscaliteit
    • Opleidingspunten