Influencers en #recht - Sessie 4 Auteursrechten

Influencers en #recht - Sessie 4 Auteursrechten

Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden.

Sessie 4
Simon Geiregat, “Influencers en auteursrecht”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKER

SIMON GEIREGAT
Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen) en het Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Hij is ook parttime gastprofessor aan UGent en verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent. Simon verdedigde in 2019 zijn doctoraat in de rechten aan de UGent met een proefschrift over het auteursrecht en behaalde in 2017 aan de KU Leuven een LL.M in de intellectuele rechten en het IT-recht. Zijn onderzoek focust op de diverse raakvlakken tussen de digitale technologie en het privaatrecht.

60,50 €
60.5 EUR 60,50 €
60,50 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 16-06-2023
Doorlooptijd 1 uur 13 minuten
Leden 4
    • Sessie 4 Influencers en auteursrecht
    • PowerPoint Sessie 4 Auteursrechten
    • Richtlijn CELEX
    • Relevante artikelen WER
    • Opleidingspunten