Influencers en #recht (webinar on demand) - 4 sessies

Influencers en #recht (webinar on demand) - 4 sessies

Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Het fenomeen roept vele juridische vragen op:
- Zijn socialemedia-influencers een onderneming in de zin van het WER? Met welke verplichtingen moeten zij in dat geval rekening houden?
- Moeten influencers de tegenprestaties die zij ontvangen om bepaalde zaken te promoten, aangeven in hun belastingaangifte?
- Is een influencer btw-plichtig?
- Hoe waardeert de influencer zijn vergoeding in natura (zoals kleding, juwelen enz.) die hij als tegenprestatie ontvangt correct?
- Zijn fenomenen als ‘kidfluencers’ en influencer-ouders die content van hun kinderen gebruiken op hun socialemedia-accounts te verzoenen met de kinderrechten? Wordt hun privacy voldoende beschermd? Gaat het hier om economische uitbuiting?
- Kan auteursrechtelijk beschermde content gekopieerd en hergebruikt worden? Voor welke inbreuken op de intellectuele rechten moeten influencers op hun hoede zijn?

In vier sessies van elk een half uur trachten vier onderzoekers van de UGent deze vragen te beantwoorden en de juridische problemen/valkuilen te duiden:

Sessie 1
Julie Kerckaert, “De socialemedia-influencer als onderneming”
Sessie 2
Céline Vangeel, “De fiscale aspecten van influencermarketing”
Sessie 3
Valerie Verdoodt, “Influencers vanuit een kinderrechtenperspectief”
Sessie 4
Simon Geiregat, “Influencers en auteursrecht”

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, influencers

PRIJS
De sessies worden ook apart aangeboden (zie bij 'Tickets' hierboven).
- 50 EUR (excl. btw) voor 1 sessie
- 100 EUR (excl. btw) voor 2 sessies
- 190 EUR (excl. btw) voor 4 sessies

ACCREDITATIES
OVB: erkend voor 1 punt per 2 sessies
IBJ: erkend voor 1 punt per 2 sessies

SPREKERS

SIMON GEIREGAT
Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen) en het Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Hij is ook parttime gastprofessor aan UGent en verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent. Simon verdedigde in 2019 zijn doctoraat in de rechten aan de UGent met een proefschrift over het auteursrecht en behaalde in 2017 aan de KU Leuven een LL.M in de intellectuele rechten en het IT-recht. Zijn onderzoek focust op de diverse raakvlakken tussen de digitale technologie en het privaatrecht.

JULIE KERCKAERT
Julie Kerckaert is doctoraatsbursaal aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Als onderzoeker maakt zij deel uit van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, het Instituut Financieel Recht en het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht.
Julie behaalde in 2020 een Master of Laws in de rechten aan de UGent (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, die zij voorbereidt onder het promotorschap van prof. dr. Reinhard Steennot, handelt over de regulering van (minderjarige) socialemedia-influencers vanuit een consumenten- en arbeidsrechtelijk perspectief.

CÉLINE VANGHEEL
Céline Vangheel is FWO-aspirante fundamenteel onderzoek aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie – vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Instituut voor Belastingrecht) en de UHasselt (Faculteit Rechten – Law, Tax & Business Unit). In 2020 behaalde Céline een Master of Laws in de Rechten aan de UHasselt (met grote onderscheiding). Haar doctoraatsthesis, onder het promotorschap van prof. dr. Bart Peeters (UGent) en prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt), behandelt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij internationale mechanismen voor de beslechting van belastinggeschillen in het internationaal fiscaal recht.

VALERIE VERDOODT
Dr. Valerie Verdoodt is postdoctoraal onderzoeker en lector aan de UGent (Faculteit Recht en Criminologie), waar ze lid is van de onderzoeksgroep Recht en Technologie en het Centrum voor de Rechten van de Mens. Haar onderzoek spitst zich toe op de juridische en fundamentele vragen in het kader van de ontwikkeling van nieuwe media en technologie, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) met oog voor de bescherming en online participatie van kinderen. Valerie is ook gastlector aan de Georg August Universität in Göttingen (D), waar ze lesgeeft in de LL.M in IP- en IT-Recht (LIPIT).

229,90 €
229.9 EUR 229,90 €
229,90 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 13-06-2023
Doorlooptijd 3 uur 37 minuten
Leden 3
 • Sessie 1 De socialemedia-influencer als ondernemer
  • Sessie 1 De socialmedia influencer als onderneming
  • Sessie 1 Powerpoint
  • Aanbevelingen Communcatiecentrum
  • Richtsnoeren Europese Commissie
  • HvJ 2 sept 2021 P&C
  • HvJ 4 okt 2018 Kamenova
  • Guidelines FOD Economie 2022
  • DCCR Verbod op redactionele reclame
 • Sessie 2 De fiscale aspecten van influencermarketing
  • Sessie 2 Fiscale aspecten
  • Sessie 2 PowerPoint
  • Controle gratis producten wegwijs
  • Fiscale aspecten van influencer marketing
  • Beroepskosten influencer
 • Sessie 3 Influencers en kinderrechten
  • Sessie 3 Influencers vanuit kinderrechtenperspectief
  • Sessie 3 PowerPoint
  • Child labour and online protection
  • Digital influencers and vlogging advertisement
 • Sessie 4 Influencers en auteursrechten
  • Sessie 4 Influencers en auteursrecht
  • Sessie 4 Powerpoint
  • Richtlijn CELEX
  • Relevante art. WER
  • Opleidingspunten