ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

Bij elk ontslag duiken vragen op over de motieven die tot een beëindiging van de arbeidsrelatie hebben geleid. In de private sector bestaat er daaromtrent sinds 2014 de Cao nr. 109. Maar ook een ontslag van arbeidscontractanten tewerkgesteld door een publiekrechtelijke werkgever ontsnapt niet aan motiveringsvereisten.
Dit webinar beoogt een antwoord te geven op alle vragen die kunnen opkomen over ontslagredenen. Het spitst zich vooral toe op de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen in de rechtspraak of de literatuur.
Ook de vorm van het webinar is bijzonder: geen monoloog ex cathedra van één spreker, maar een groepsgesprek onder jonge, dynamische advocaten, gemodereerd door een ervaren praktijkjurist en academicus.

Professor Willy van Eeckhoutte is emeritus buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Gent en bij het Hof van Cassatie. Zijn bekendste publicaties zijn Sociaal Compendium Arbeidsrecht en het Handboek Belgisch arbeidsrecht.
Professor van Eeckhoutte gaat in dit webinar in gesprek met confraters Hannes Delagrange, Jef Michielsen, Nina Pierens eveneens advocaten verbonden aan de Gentse vestiging van het sociaalrechtelijke nichekantoor Bellaw.

Hannes Delagrange, Jef Michielsen en Nina Pierens
Het webinar is opgedeeld in 3 blokken van elk veertig minuten, aangevuld met een korte evaluatie, later zoveel als gewenst te herbekijken op om het even welk geschikt moment. Zo gaan de sprekers in gesprek over het toepassingsgebied van Cao nr. 109, het recht van de ontslagen werknemer om de ontslagreden te kennen, de definitie van het kennelijk onredelijk ontslag, de bewijsregeling in geval van betwisting, de sanctieregeling …

Bij elk deel hoort een mindmap waarop de vragen terug te vinden zijn en waarop kan worden doorgeklikt naar de bronnen waarop de antwoorden in voorkomend geval steunen.

Als wie zich inschrijft voor het webinar, achteraf toch nog vragen heeft, kan hij die nog veertien dagen na bestelling van het webinar overmaken via [email protected]. Een reactie volgt binnen de drie werkdagen (let op: in het arbeidsrecht is zaterdag nog steeds een werkdag).

DOELGROEP : Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten
IGO: tenlasteneming toegekend

242,00 €
242.0 EUR 242,00 €
242,00 €
Verantwoordelijke Dynapps
Laatst bijgewerkt 16-06-2023
Doorlooptijd 2 uur 15 minuten
Leden 3
    • Video
    • PowerPoint Mindmap
    • Opleidingspunten