Overdracht en controle van ondernemingen: een moeilijke evenwichtsoefening?

Overdracht en controle van ondernemingen: een moeilijke evenwichtsoefening?

Het leven van een onderneming wordt vaak bepaald door de familiale aandeelhouders. Wanneer zij op het punt komen waarop ze de onderneming (gradueel) aan de volgende generatie willen overdragen, rijzen er vaak heel wat vraagstukken en problemen.

Een van de uitdagingen is voldoende controle en zeggenschap behouden om de opvolgers geleidelijk aan het roer te laten overnemen. In het kader van een familiale opvolging is dat een zeer belangrijk aspect, maar ook in een niet-familiale context kan dit aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij een management buy-out of buy-in, participatie van sleutelfiguren … Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt in dit opzicht een aantal nieuwe interessante opportuniteiten.

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en juridische aspecten en aandachtspunten waarmee familiale ondernemingen rekening moeten houden bij het uitwerken van een efficiënte structuur om die overdracht vlot te laten verlopen. Hierbij komen de belangen van alle betrokken actoren aan bod.

Tijdens het seminarie krijgen de deelnemers een antwoord op concrete vragen aan de hand van boeiende praktijkvoorbeelden:
• Hoe geven we de overdracht van een onderneming naar de volgende generatie of andere stakeholders vorm?
• Welke verschillende controlemogelijkheden zijn er?
• Wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van de benodigde juridische documentatie?
• Wat zijn de fiscale pro’s en contra’s van de verschillende mogelijkheden?
• Welke mogelijkheden bestaan er om vermogen uit te keren aan de aandeelhouders?

SPREKERS

Kristof Wuyts vervoegde Grant Thornton in juli 2020 als tax director om de afdeling Corporate Tax en Private Client Services, binnen het departement Tax & Legal, mee te leiden. Daarvoor was hij gedurende 12 jaar actief binnen de afdeling Global Tax van PwC en was hij een drijvende kracht achter de afdeling Private Wealth. Sinds 1 januari 2023 is Kristof partner bij Grant Thornton Belgium.
Vanuit de Private Client Services-praktijk heeft Kristof een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van vermogende families bij het structureren en faciliteren van een vermogensoverdracht, ook in een internationale context. Hij was tevens een aantal jaren praktijkassistent aan de faculteit Rechten van de UAntwerpen, verbonden aan de opleiding Master na Master Fiscaal Recht, waar hij diverse lesopdrachten had, grondige studies en masterscripties heeft begeleid.

Roeland Vereecken vervoegde Grant Thornton in 2020. Hij heeft bijna 15 jaar ervaring als juridisch adviseur en beschikt over een brede expertise in diverse juridische domeinen, met een focus op vennootschaps- en handelsrecht.
Roeland is gespecialiseerd in vennootschapsrecht met daaraan gekoppeld het algemeen contracten- en handelsrecht, waaronder het opstellen en onderhandelen van diverse overeenkomsten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, huurovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, productie-overeenkomsten en dergelijke meer. In het bijzonder legt hij zich toe op de advisering bij overnames en herstructureringen van (binnenlandse en buitenlandse) ondernemingen. Hierbij heeft hij expertise opgebouwd in zowel aandelentransacties als asset deals (overdrachten handelsfonds of bedrijfstak).

DOELGROEP
Advocaten en bedrijfsjuristen

INSCHRIJVING
150 EUR, excl. btw

FORMULE
Webinar on demand (2 uur)

ACCREDITATIES
OVB: in aanvraag voor 2 punten
IBJ: erkend voor 2 punten

181,50 €
181.5 EUR 181,50 €
181,50 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 01-08-2023
Doorlooptijd 2 uur 37 minuten
Leden 1
    • PowerPoint Overdracht en controle
    • Opleidingspunten
    • Overdracht en controle van ondernemingen: een moeilijke evenwichtsoefening?