(Para)fiscale behandeling van vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst

(Para)fiscale behandeling van vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, gaat dit vaak gepaard met de betaling van een vergoeding aan de werknemer. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de opzeggingsvergoeding. Daarnaast bestaan er echter nog tal van andere vergoedingen die hun oorsprong vinden in wettelijke, contractuele en sectorale verplichtingen, of omdat de partijen het zo zijn overeen gekomen.

Tijdens dit praktijkgerichte seminarie zullen de sprekers een overzicht geven van de fiscale en parafiscale (sociale zekerheid) behandeling van de verschillende vergoedingen waarop de werknemer aanspraak kan maken bij het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever.

De sprekers hebben deze vergoedingen opgedeeld in drie categorieën:

- gewone vergoedingen (bv. opzegvergoeding);
- specifieke vergoedingen (bv. uitwinningsvergoeding en toepassingsvergoeding op grond van niet-concurrentiebeding);
- mogelijk verschuldigde vergoedingen in het kader van een omstreden verbreking van de arbeidsovereenkomst (bv. vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, werkzekerheidsvergoeding, beschermingsvergoeding en schadevergoeding wegens abusief ontslag).

Tijdens het seminarie zullen de deelnemers een antwoord krijgen op concrete vragen:

- Welke vergoedingen zijn al dan niet onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en welke voorwaarden moeten daarvoor eventueel vervuld worden?
- Welke vergoedingen zijn onderworpen aan bijzondere socialezekerheidsbijdragen en welke zijn de voorwaarden daarvoor?
- Hoe wordt elk van deze vergoedingen belast?
- Met welke rechtsgronden moet rekening gehouden worden om te weten of een vergoeding al dan niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen of belastingen?

Door de vele praktijkvoorbeelden en oefeningen tijdens het seminarie zullen de deelnemers na afloop de (para)fiscale behandeling van de vergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst volledig onder de knie hebben.

SPREKERS

Sylvie Lacombe en Stien Keppens, Tetra Law

DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken, fiscalisten

ERKENNINGEN

OVB, IBJ: erkend voor 2 punten

PRIJS

180 EUR (excl. btw)

Beide auteurs schreven ook een boek over hetzelfde onderwerp, dat eind juni bij LeA Uitgevers zal verschijnen onder de titel Verbrekingsvergoedingen: welke (para)fiscale behandeling?. Meer info vindt u op www.lea-uitgevers.be/shop.

217,80 €
217.8 EUR 217,80 €
217,80 €
Verantwoordelijke An Vermaercke
Laatst bijgewerkt 21-06-2023
Doorlooptijd 2 uur 4 minuten
Leden 3
    • PowerPoint
    • de parafiscale behandeling van vergoedingen
    • Opleidingspunten