Alle cursussen

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG
Bij elk ontslag duiken vragen op over de motieven die tot een beëindiging van de arbeidsrelatie hebben geleid. In de private sector bestaat er daaromtrent sinds 2014 de Cao nr. 109. Maar ook een ontslag van arbeidscontractanten tewerkgesteld door een publiekrechtelijke werkgever ontsnapt niet aan motiveringsvereisten.
Dit webinar beoogt een antwoord te geven op alle vragen die kunnen opkomen over ontslagredenen. Het spitst zich vooral toe op de vragen die nog niet aan bod zijn gekomen in de rechtspraak of de literatuur.
Ook de vorm van het webinar is bijzonder: geen monoloog ex cathedra van één spreker, maar een groepsgesprek onder jonge, dynamische advocaten, gemodereerd door een ervaren praktijkjurist en academicus.

Professor Willy van Eeckhoutte is emeritus buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Gent en bij het Hof van Cassatie. Zijn bekendste publicaties zijn Sociaal Compendium Arbeidsrecht en het Handboek Belgisch arbeidsrecht.
Professor van Eeckhoutte gaat in dit webinar in gesprek met confraters Hannes Delagrange, Jef Michielsen, Nina Pierens eveneens advocaten verbonden aan de Gentse vestiging van het sociaalrechtelijke nichekantoor Bellaw.

Hannes Delagrange, Jef Michielsen en Nina Pierens
Het webinar is opgedeeld in 3 blokken van elk veertig minuten, aangevuld met een korte evaluatie, later zoveel als gewenst te herbekijken op om het even welk geschikt moment. Zo gaan de sprekers in gesprek over het toepassingsgebied van Cao nr. 109, het recht van de ontslagen werknemer om de ontslagreden te kennen, de definitie van het kennelijk onredelijk ontslag, de bewijsregeling in geval van betwisting, de sanctieregeling …

Bij elk deel hoort een mindmap waarop de vragen terug te vinden zijn en waarop kan worden doorgeklikt naar de bronnen waarop de antwoorden in voorkomend geval steunen.

Als wie zich inschrijft voor het webinar, achteraf toch nog vragen heeft, kan hij die nog veertien dagen na bestelling van het webinar overmaken via [email protected]. Een reactie volgt binnen de drie werkdagen (let op: in het arbeidsrecht is zaterdag nog steeds een werkdag).

DOELGROEP : Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, HR-verantwoordelijken

ERKENNINGEN
OVB, IBJ: erkend voor 2 punten
IGO: tenlasteneming toegekend
Certificering icoon
KUNSTOBJECT ALS EIGENDOMSOBJECT
Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek Kunstobject als eigendomsobject. Praktijktoepassingen vanuit juridisch perspectief bespreekt Oliver Lenaerts tijdens dit webinar een aantal interessante topics.

“Met dit boek ontpopt de auteur zich als de beschermengel van de kunstverzamelaar en zijn collectie” – Prof. dr. Bert Demarsin (KU Leuven – Campus Brussel)

In het eerste deel van het webinar gaat hij in op diverse vragen over schenkingen van kunstcollecties:
- Welke zijn de schenkingsvereisten en waarin onderscheidt de schenking zich van bruikleen en van verkoop?
- Wat is de impact van het erfrecht op schenkingen van kunst?
- Welke specifieke modaliteiten zijn verbonden aan een schenking van een kunstwerk?

In een tweede deel komen een aantal vragen over de impact van de werking van de primaire markt op de kunstwereld aan bod:
- Wat wordt er verstaan onder “de werking van de primaire markt”?
- Welke samenwerkingsmodaliteiten bestaan er tussen kunstenaars en kunstgalerijen (lastgeving en bruikleen/“consignment loans”) en wat zijn de gevolgen daarvan?
- Welke structuren bestaan er op de kunstmarkt en wat zijn de pro’s en contra’s?
- Het gebruik van een “agency” in de kunstwereld en hoe belangenconflicten voorkomen?
- Wat zijn gangbare praktijken voor de vergoeding van kunstenaars?

Het webinar sluit af met een hoofdstuk over kunst op de secundaire kunstmarkt, zijnde de doorverkoop van kunstwerken na een eerste verkoop.

SPREKER : Oliver Lenaerts, is gespecialiseerd in kunstrecht en ondernemingsrecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel en arbiter bij het “Court of Arbitration for Art” in Den Haag.

DOELGROEP : Advocaten, kunstverzamelaars

ERKENNINGEN : OVB: erkend voor 1 punt
Certificering icoon

Ontmoet de helden die hun bedrijf hebben getransformeerd!

Ga ze ontmoeten